Om oss

Om oss - Koncernen

I huvudsak utgörs koncernen av AB Bröderna Jansson – Nissavarvet (BRJ), Lönneberga Mekaniska Verkstads AB (LMV) och Järnblästring i Halmstad AB (Fastigheter).

Generellt kan man säga att båda företagens största kompetensområde är stora svetsade konstruktioner, dock med skillnaden att BRJ arbetar med större enskilda projekt såsom t.ex. brokonstruktioner, samt med montagearbeten. LMV har till största delen endast produktion i sin egen verkstad. Övrigt som gör att verkstäderna kompletterar varandra är att BRJ har sin stora kantpress och större möjligheter i sin ytbehandling (ca 2.000 kvm) medan LMV har en komplett maskinverkstad med moderna bäddfräsar, flerop och CNC-svarvar.

Upplägget gör att vi gemensamt klarar av att utföra de flesta typerna av projekt från ritning till färdig produkt inom koncernen, vilket många gånger är en fördel då vi genom detta själva har möjlighet att styra hela kedjan och därmed påverka allt från leveranstider till kvalitet. Det senare uppfattas av många kunder som en stor fördel.
 


Koncernbeskrivning

Koncernen består av moderbolaget Thomas Jansson Förvaltning AB. Underliggande dotterbolag är:
.......................................................................

AB Bröderna Jansson – Nissavarvet

Halmstad
Mekanisk Verkstad
Omsättning ca 91 milj SEK
Anställda ca 50 personer

.......................................................................
Lönneberga Mekaniska Verkstads AB

Hultsfred
Mekanisk Verkstad
Omsättning ca 40 milj SEK
Anställda ca 30 personer

.......................................................................

Moderbolaget
Nissavarvets Konstruktions AB

.......................................................................

Fastighetsbolaget
Järnblästring i Halmstad AB

AB Bröderna Jansson - Nissavarvet


Metallvägen 2, Box 48
SE - 301 02 Halmstad

Tel. 035-17 66 60
Fax. 035-21 95 82
E-post: nissavarvet@br-jansson.se

Lönneberga Mekaniska Verkstads AB


Pukalovägen
SE - 577 94 Lönneberga

Tel. 0495-24 97 00
Fax. 0495-24 97 10
E-post: info@lonneberga-mek.se