Produkter/Tjänster

Blästring & Ytbehandling


Blästring
Vi blästrar i slungensmaskin med stålkulor (Shot) och friblästerhall med stålsand (Grit) som blästermedel. Vi kan även blästra med andra blästermedel vid behov. Vi blästrar upp till högsta förbehandlingsgrad Sa3 och ytråhet medium/grov.

Ytbehandling
Br. Jansson & LMV har bred erfarenhet av blästring och industrimålning och vi utför all slags rostskyddsmålning och industrilackering på stål i Halmstad och Lönneberga. Hela vår process inklusive ytbehandling är certifierad enligt SS-EN ISO 1090-1. Bägge våra anläggningar har slungrensmaskin och friblästringshall. Vi målar både med högtryckssprutning (airless) och air assist samt konventionell luftspruta vid behov.

Vi utför all slags industrimålning men fokus ligger på målning med lösningsmedelsbaserad färg av 2-komponenttyp. Vi försöker så långt det är möjligt att använda miljövänliga alternativ, som färger med lågt lösningsmedelsinnehåll (high solid).

Våra kunder finns inom heavy automotive, byggsektorn, infrastrukturprojekt som broar och processutrustning som silobehållare, cisterner samt övrig industrimålning.
Vi arbetar mycket med färger från Tikkurila och International. Vi använder färger helt efter kundens önskemål, eller så hjälper vi våra kunder att ta fram ett anpassat målningsystem.

Brandskyddsmålning
Vi utför även brandskyddsmålning i vårt måleri. Det finns stora kostnads- och kvalitetsfördelar med att måla brandskyddsfärg i verkstad istället för på byggplats.

Lokaler och utrustning
I Halmstad består vår ytbehandlingsanläggning av slungrensningsmaskin som klarar gods med bredden 1500 mm och höjden 750 mm, friblästerhall 15 x 5 meter, industrimålningshall A 30 x 15 meter, industrimålningshall B 30 x 18 meter samt torkhall 30 x 18 meter. Längsta balklängd som vi kan måla är ca 60 meter och de längsta brobalkarna vi målat och levererat (2010) var 54 meter.
Vi kan även trumla smådetaljer innan målning.

I Lönneberga består ytbehandlingsanläggningen av slungrensningsmaskin med bredd 1200 mm och höjden 700 mm, sprutbox 6 x 5 meter, sliphall 12 x 10 meter, målarhall 18 x 10 meter.
Även i Lönnebernga kan vi trumla smådetaljer.
 


AB Bröderna Jansson - Nissavarvet


Metallvägen 2, Box 48
SE - 301 02 Halmstad

Tel. 035-17 66 60
Fax. 035-21 95 82
E-post: nissavarvet@br-jansson.se

Lönneberga Mekaniska Verkstads AB


Pukalovägen
SE - 577 94 Lönneberga

Tel. 0495-24 97 00
Fax. 0495-24 97 10
E-post: info@lonneberga-mek.se